9 Minute Presentation for TECH and GEEK

11 NOV 2019 9:00 AM - 5:00 PM (1 Days)

Network Training Center

หลายครั้งการพูดคุยกับฝ่าย IT ก็เป็นเรื่องยาก เพราะการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ เหมือนต่างฝ่ายต่างพูดคนละเรื่อง ซึ่งหากคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อยู่ เราขอบอกเลยว่า ภายใน 9 นาที .. ‘ปัญหา’ เหล่านี้จะหมดไป ความลับง่ายๆ ที่อยู่ในกระดาษ A4 แค่แผ่นเดียว!

ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหน เทคโนโลยีใหม่ๆ จะเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเพียงใด เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า “การสื่อสาร” ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวันของเราอยู่ดี ถึงแม้ว่าเราจะมีความคิด ไอเดีย ดีแค่ไหนก็ตาม แต่หากไม่รู้จักการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ก็คงไม่สามารถทำให้ผู้อื่นรับรู้ เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ อาจส่งผลถึงขั้นทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดจนเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน กลายเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคต

“9-Minute Presentation for TECH and GEEK” เป็นหลักสูตรอบรมที่ถูกออกแบบขึ้นโดย ศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับการสื่อสารทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ “พนักงานฝ่าย IT” ที่เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งคนทั่วไปมักจะตั้งคำถามว่า “ทำไมคน IT คุยไม่รู้เรื่อง?” สาเหตุส่วนใหญ่อาจเกิดจากการใช้ศัพท์และข้อมูลด้านเทคนิคจนเคยชิน (Too Much Data), ไม่มีทักษะการเล่าเรื่องที่ดี (No Storytelling) หรือแม้กระทั่งการประชุมหรือคุยงานกับลูกค้า ที่ไม่สามารถใช้ทักษะการนำเสนอเพื่อส่งสารให้ผู้เข้าร่วมเกิดความเข้าใจได้ดีเท่าที่ควรก็ตาม (No Human Language & Poor Presentation) โดยเรียนรู้เทคนิคและแก้ไขปัญหานี้ไปพร้อมๆ กัน ผ่านการใช้ "กระดาษ A4 เพียงแผ่นเดียว” เพื่อสรุปประเด็นต่างๆ ได้ครอบคลุม เรียบเรียงใจความสำคัญอย่างเป็นระบบ รวดเร็วและชัดเจน นำไปสู่การถ่ายทอดความคิดและสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันด้วยระยะเวลาเพียง 9 นาทีเท่านั้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เข้าใจวิธีการและเครื่องมือในการรับประโยคสำคัญต่างๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการสื่อสารได้จริง โดยเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ
 • ได้รับเทคนิคที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสรุปความคิดได้อย่างเป็นเหตุผล ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย พร้อมๆ กับการกระตุ้นให้สมองเกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันได้อย่าง ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น สั้นกระชับ ได้ใจความภายในระยะเวลา 9 นาที
 • ได้รับไอเดียใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารของคุณน่าฟังและมีพลังมากขึ้น
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวดเร็วและชัดเจน นำไปสู่การถ่ายทอดความคิดและสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันด้วยระยะเวลาเพียง 9 นาทีเท่านั้น


รายละเอียดหลักสูตร

 • Introduction "What TECH&GEEK Communicate"
 • How TECH&GEEK communicate (เข้าใจองค์ประกอบของภาพใหญ่ในการสื่อสาร)
 • Focus Power (การสื่อสารโดยคัดเลือกเฉพาะ KEY MESSAGE ที่จำเป็นให้ผู้ฟังเข้าใจ ภายใต้เวลาที่จำกัด)
 • Priority Power (เรียนรู้การจัดลำดับข้อมูลและเลือกสิ่งสำคัญเพื่อการสื่อสารที่ทรงพลัง)
 • Case Study: Presenting Power (เรียนรู้จาก Case study เพื่อนำเสนอในแบบของผู้นำ พร้อมรับคำแนะนำจากวิทยากร)
 
  หัวข้อ:  9 Minute Presentation for TECH and GEEK
สื่อสารให้เข้าใจใน 9 นาที ทักษะสำหรับ TECH และ GEEK
  วันที่:  วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  เวลา:  09:00 - 16:00 น.
  สถานที่:  Network Training Center (NTC)
  ค่าใช้จ่าย:  ราคา 7,500 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

 พิเศษ!! ลดเหลือ 5,626 บาท 
 
       

Speaker: คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’

ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดและมากด้วยประสบการณ์ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ Toyota มากว่า 20 ปี!

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0-2634-7993-4 Ext.11-17

SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4