Leanovative Kaizen

22 NOV 2019 9:00 AM - 4:00 PM (1 Days)

Network Training Center

"ในยุคที่การแข่งขันทางอุตสาหกรรมรุนแรงมากขึ้น ‘การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน’ ที่มีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ช่วยให้องค์กร เติบโต ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง"

"Leanovative Kaizen" เป็น Module พื้นฐาน ตัวแรก จากทั้งหมด 5 Module ของหลักสูตร “ยกระดับความสำเร็จของธุรกิจด้วย Moon Technique by Sense Lek” ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดย คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’ ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดและมากด้วยประสบการณ์ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ Toyota มากว่า 20 ปี!

ภาพรวมทั้งหมดของ Module นี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทราบถึงเทคนิค แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานด้วยหลักการ “Leanovative Kaizen” เพื่อนำความรู้มาปรับใช้บริหารและปรับปรุงการผลิต รวมถึงจัดการทรัพยากรขององค์กรให้เป็นระบบมากขึ้น

เกิดความความคุ้มค่าทั้งในแง่ของ "ต้นทุน" และ "ผลผลิต" โดยขจัดความสูญเสีย (Waste) ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงานอย่างตรงจุดและทันท่วงที!

เน้นการฝึกปฏิบัติจริง Discuss ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ดีและสอดคล้องกับแต่ละองค์กรมากที่สุด!

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ผู้บริหาร, พนักงานฝ่าย Production, Process Improvement วิศวกร รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจเรียนรู้หลักการที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานในทุกขั้นตอน


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตในองค์กร ด้วยการพิจารณาถึงกิจกรรมและการดำเนินงานด้านต่างๆ ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าหรือเป็นความสูญเปล่า พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้วย Leanovative Kaizen และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปใช้เพื่อขจัดความสูญเปล่า (Waste) รวมถึงสามารถหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเป็นระบบ


รายละเอียดหลักสูตร

 • เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้อยู่รอดในยุค Disruption (How to Survive Disruption Period?)
 • ที่เป็นอยู่ก็ดีแล้ว … ทำไมถึงต้องเปลี่ยน? (Why We Need to Change?)
 • เปลี่ยนอย่างไรให้ดีกว่าเดิม (Change to be Better)
 • ก้าวทันโลกธุรกิจยุคปัจจุบันด้วย Kaizen (Real World Kaizen)
 • Kaizen ในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Kaizen)
 • เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน (Customer Value Concept)
 • เปลี่ยนแปลงอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า (Real World Customer Value)
 • แยกประเภทงานด้วยไม้ 3 สี (เกมส์ Jenga) (Waste Finding)
 • กำจัดทรัพยากร NVA (Waste) ทั้ง 8 ประเภทด้วย ERAS Model (Waste Elimination)
 • คำนวณผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง (Value Estimation)
 • บทสรุปหลักสูตร Leanovative Kaizen (Conclusion)
 • แนะนำหลักสูตรต่อยอด : เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาของ Module อื่นๆ ใน MOON Technique: Manage Workplace, One Piece Flow, Optimization, No Stock ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น (Wrap Up & What’s Next)

 

ลองมาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง! 
ถ้าคุณกำลังมองหาตัวช่วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร การสัมมนาในครั้งนี้อาจช่วยให้คุณได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนก็เป็นได้ …
 
 
  หัวข้อ:  Leanovative Kaizen - ยกระดับความสำเร็จของธุรกิจด้วย MOON Technique
  วันที่:  วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
  เวลา:  09:00 - 16:00 น.
  สถานที่:  Network Training Center (NTC)
  ค่าใช้จ่าย:  ราคา 6,900 บาท (ยังไม่รวม VAT7%)

 พิเศษ!! ลดเหลือ 6,500 บาท 
  Extra Bonus:  สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน 20 ท่านแรก รับฟรี E-learning เพื่อเรียนทบทวนได้ 1 ป
 
       

Speaker: คุณศุภวิทย์ ภาษิตนิรันดร์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘เซนเซเล็ก’

ผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดและมากด้วยประสบการณ์ในด้านการวางแผนกลยุทธ์ให้กับ Toyota มากว่า 20 ปี!

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  0-2634-7993-4 Ext.11-17

SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4