FREE Webinar - IT Certificate Trends in Thailand

19 MAR 2019 9:00 AM - 5:00 PM (1 Days)

Online Anywhere


IT Certificate Trends in Thailand

เปิดโลก IT Certificate ใบรับรองความรู้ความสามารถด้าน IT ระดับสากล สำคัญอย่างไรกับการทำงานในยุคดิจิทัล?

Network Training Center Co., Ltd. (NTC) ศูนย์อบรมชั้นนำในประเทศไทยที่ให้บริการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลทางด้าน Computer Networking, IT Management, Programming & Software Development ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ IT Certificate Trends in Thailand “เปิดโลก IT Certificate ใบรับรองความรู้ความสามารถด้าน IT ระดับสากล สำคัญอย่างไรกับการทำงานในยุคดิจิทัล?” เพื่อ Update “IT Certificate Trends” ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากกับบุคลากรด้าน IT ณ ขณะนี้ รวมถึงเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่จะยืนยันถึงความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่เพียบพร้อมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้ตอบสนองต่อตลาดแรงงานยุคดิจิทัล รวมถึงรับรองว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดำเนินการบรรยายโดย คุณศึกษิต แคว้นโอฬาร (Senior Instructor, NTC) ที่จะมาแนะนำให้คุณทราบถึง “ข้อเท็จจริงและความสำคัญของ IT Certificate” ที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เพิ่มโอกาสความสำเร็จในสายงานและช่วยให้ผู้อื่นยอมรับใน Skills ของคุณมากขึ้นกว่าเดิม

“เมื่อมีความสามารถ & ทักษะมากขึ้น ก็ย่อมได้รับโอกาสที่จะก้าวหน้าในสายอาชีพมากขึ้นด้วย”

ภายใน Webinar ครั้งนี้ ท่านจะได้ทราบถึงแนวโน้มของ “IT Certificate” ที่กำลังมาแรง น่าเชื่อถือ และมีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน IT และองค์กรชั้นนำของประเทศไทย! ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

 • ข้อเท็จจริงและความสำคัญของ IT Certificate
 • IT Certificate ที่น่าสนใจในประเทศไทย
 • Network Certificate
 • Security Certificate
 • IT Support Certificate
 • IT Management Certificate
 • Infrastructure Certificate

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม TechTalk Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!

 
Join for FREE click here!
 
หัวข้อ: IT Certificate Trends in Thailand “เปิดโลก IT Certificate ใบรับรองความรู้ความสามารถด้าน IT ระดับสากลสำคัญอย่างไรกับการทำงานในยุคดิจิทัล?”
วันที่: วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
เวลา: 14:00 - 15:30 น.
สถานที่: Online Web Conference (Webinar)
ค่าใช้จ่าย:  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
       

Speaker: คุณศึกษิต แคว้นโอฬาร - Senior Instructor, NTC

 • Network Engineer | อาจารย์ | นักเขียน | IT Project Manager | Network Consultant in Asean countries
 • ประสบการณ์ในวงการ IT กว่า 15 ปี
 • เชี่ยวชาญและถนัดในด้าน Digital Technology | IT Security | Network Solution | Wireless Solutions
 • Master of Science in Network Engineering | Bachelor of Computer Engineering
Network Training Center (NTC), เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับมากว่า 10 ปีในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรอบรมที่เป็นมาตรฐานสากลมากกว่า 350 หลักสูตร ในด้าน Computer Networking, IT Management และ Professional Skills & HR เราอบรมลูกค้ามามากกว่า 30,000 คน ทุกหลักสูตรดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านทฤษฏีและมีประสบการณ์จริงในการปฏิบัติ โดยได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพของแต่ละหลักสูตร (Certified) นอกจากนี้ทางสถาบันยังเป็นศูนย์สอบมาตรฐานสากล Pearson VUE เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 (0) 2-6347993-4 หรือ sales@trainingcenter.co.th

SHARE WITH FRIENDS


For more information, please call +66 (0) 2634-7993-4